За списанието

Търговско право

Списание „Търговско право” излиза за първи път през вече далечната 1992 г. То е първото изцяло независимо от някаква институция частно правно списание, което вече четвърт век дава трибуна както на утвърдени, така и на млади писатели, за представяне на аналитични научни статии и практически насочени коментари и дискусии по проблемите на частното право, а също така и по проблемите на онези публичноправни регламентации, които са тясно свързани с частното право. Статиите в списанието анализират и коментират действащото законодателство и съдебна практика, както и чуждестранно законодателство и опит. На страниците на списание „Търговско право“ могат да бъдат намерени оригинални публикации на именити юристи, които за съжаление вече не са сред нас, както и на елита на съвременната българска правна мисъл – учени, съдии и адвокати. Много от изгряващите днес звезди на небосклона на правната ни наука са публикували първите си статии в списание „Търговско право“. Още от създаването си списанието се стреми да даде достъп на читателската аудитория и до публикувани в миналото значими изследвания на известни автори, които са станали практически недостъпни за съвременния читател, като в рубриката „Архив“ публикува отново изцяло, или с известни съкращения, съчинения на юристи от зората на българската правна наука, нейният разцвет в първата половина на миналия век, а понякога и на съвременни автори. Списание „Търговско право“ е създадено благодарение на идеята и упоритостта на проф. Петко Попов и д-р Ценимир Братоев, които подкрепяни от други ентусиасти, основават списанието в началото на 90-те години. Проф. Петко Попов е първият главен редактор на списанието от основаването му до края на живота си.

търговско право

Редакционен съвет

Актуалният състав на редакционния съвет включва:
Главен редактор – доц. д-р Траян Конов
Членове:
доц. д-р Ценимир Братоев
проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев
Георги Спасов
д-р Христина Танчева
Милена Иванова